PRIVACYVERKLARING STICHTING WANDELSPORTCENTRUM DRENTHE

Dit is de privacyverklaring van  STICHTING WANDELSPORTCENTRUM DRENTHE

gevestigd te Wezuperbrug , ORANJEKANAAL 10,ingeschreven in het handelsregister bij de KvK onder nummer 56197209 hierna te noemen de STICHTING.

De STICHTING hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en dat uw privacy wordt gerespecteerd.

In deze privacyverklaring willen wij u heldere en transparante informatie geven hoe we omgaan met de door u verstrekte persoonsgegevens en hierdoor uw privacy waarborgen.

De Stichting houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Voor de deelname aan de jaarlijkse VriendinnenWandelDag vragen  wij bij uw  aanmelding onderstaande gegevens:

 

·    De NAW gegevens

·    Uw e-mail adres noodzakelijk voor de toezending van de startkaart en de Nieuwsbrief met belangrijke informatie over de tocht

·    Uw eventuele mobiele telefoonnummer , noodzakelijk voor het calamiteitenplan

·    Uw eventuele lidmaatschapsnummer van de KWBN i.v.m. korting op de inschrijving

·    De gekozen wandelafstand van 6 – 10 – 15 of 20 km

·    Bij START en FINISH wordt de barcode op de startkaart gescand, waardoorvbekend is dat iedereen weer gefinisht is.

Enkel het e-mail adres wordt opgeslagen bij de secretaris om het toezenden van de Nieuwsbrief onder b.c.c. mogelijk te maken

·    Deze persoonsgegevens zijn minimaal noodzakelijk om de inschrijving voor de VriendinnenWandelDag mogelijk te maken.

·    Voor de beveiliging van uw persoonsgegevens zijn passende technische maatregelen genomen om die te waarborgen.

 

De Stichting geeft geen persoonsgegevens door aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

De Stichting is op de hoogte van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en deze respecteren.

 

Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan:

INFO@WANDELSPORTCENTRUM DRENTHE

 

 

 

 

 

 

 

© 2020 Vriendinnenwandeldag | Gepubliceerd met WebsiteBaker